วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

แคนตัส

Espostoa Ianata (Kunth) Britt. & Rose
ชื่อสามัญ : Peuvian Old man Cactus
ถิ่นกำเนิด : ตอนใต้ของประเทศเอกวาดอร์ และตอนเหนือของประเทศเปรู
ขนาด : เส้นน่าศูนย์กลางต้น 10-15 เซนติเมตร สูง 4-7 เมตร
ลักษณะทั่วไป : ลำต้นทรงกระบอก เป็นสัน 20-30 สัน ตุ่มหนามอยู่ชิดกัน ตุ่มหนามอยู่ชิดกัน ตุ่มหนามที่ยังไม่ออกดอกจะมีขนาดยาวเป็นละเอียดเป็นมันคล้ายเส้นไหมปกคลุม หนามข้างจำนวนมาก ยาว 47 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน หนามกลาง 1-2 อัน ยาว 2-5 เซนติเมตร สีเหลือง สีน้ำตาล ปลายหนามสีน้ำตาลแดง ตุ่ม หนามที่มีดอกจะมีขนนุ่มหนาแน่น ขนสีขาว สีเหลืองอ่อน หรือสีน้ำตาล ดอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 เซนติเมตร สีขาวถึงสีม่วงแดง ผลเกือบเป็นรูปทรงกลม สีแดง
Mammillaria hyb. “Ginsa-maru”
ชื่อสามัญ : -
ถิ่นกำเนิด : ประเทศญี่ปุ่น
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลางต้น 8-10 เซนติเมตร
ลักษณะทั่วไป : ลำต้นเดี่ยว รูปร่างกลมถึงกลมแป้น หนามข้างประมาณ 20 อัน สีขาวใสหนามข้างใน 6 อัน ซึ่งมีอันหนึ่งยาว 2.2 เซนติเมตร สีแดงเข้ม บางครั้งพบว่าหนามสีเหลือง ดอกสีม่วงแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ดอกค่อนข้างดก
Opuntia microdasys (Lem.) Pfeiff. Cv. Albispina
ชื่อสามัญ : -
ถิ่นกำเนิด : ตอนกลางและตอนเหนือของเม็กซิโก
ขนาด : สูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร
ลักษณะทั่วไป : ขึ้นรวมกันเป็นกลุ่ม ลำต้นแต่ละท่อนเป็นรูปขอบขนาน รูปไข่กลับถึงรูปกึ่งทรงกลม กว้าง 6-12 เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร สีเขียว กระจุกหนามย่อย (glochid) สีเหลือง หรือสีขาวไม่มีหนาม หายากที่มีหนาม ดอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร สีเหลือง กลีบด้านนอกมีสีแดงปน ผลเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร อวบน้ำ สีแดงหรือสีม่วงแดง

Mammillaria sempervivi DC.
ชื่อสามัญ : -
ถิ่นกำเนิด : ตอนกลางของประเทศเม็กซิโก
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลางต้น 5-8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 60 เซนติเมตร
ลักษณะทั่วไป : ขึ้นรวมกันเป็นกลุ่ม รูปทรงกระบอกแกมรูปกระบอง เนินหนามทู่เป็นเหลี่ยม กว้าง 8-15 มิลลิเมตร สูง 4-6 มิลลิเมตร สีเขียวปนน้ำเงิน ซอกเนินหนามมีขนนุ่มและบางครั้งมีขนคล้ายเส้นหนวดหนาม 4-6 อัน ขนาดไม่เท่ากัน หนามอันบนสั้น หนามอันล่างยาว 1.5-7 เซนติเมตร สีขาวถึงสีแดงอ่อนปลายหนามสีเข้ม ดอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร สีชมพูม่วงแดงเข้ม ผลสีแดง
Gymnocalycium hammerschmidii Backeb
ชื่อสามัญ : -
ถิ่นกำเนิด : ประเทศโบลิเวีย
ขนาด : -
ลักษณะทั่วไป : ลำต้นเดี่ยว บางครั้งก็แตกต้นเล็กๆ ออกมา ต้นรูปทรงกลมแป้น สีเขียวอ่อนเป็นสัน 7 สัน สันค่อนข้างกลม หนามข้าง 7 อัน ยาว 1-2 เซนติเมตร โค้งแนบกับผิวต้น หนามกลาง 1 อันหรือไม่มี สีขาวงาช้างถึงสีดำคล้ำ ดอกสีขาวถึงดอกสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-6 เซนติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: